11 Sep 2011

Selamat Datang kepada Siswazah Istiadat Konvokesyen Kali Ke-3 Universiti Sultan Zainal Abidin