5 Mar 2012

Selamat Datang Y.A.B Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di SM Teknik Terengganu.