16 Mar 2010

GUEST FROM Malaysian Petronas Chiragli (Turkmenistan)

Comelnye,,,


Kepulangan Tetamu,,,,
menjadi memori dalam kenangan,,,,