2 Aug 2010

Tetamu Dari Pejabat Tanah & Galian Negeri Sembilan

Maaf tak kesempatan "tangkap gambar"