30 Mar 2012

Selamat datang dan selamat pulang pelajar dan guru dari SMK Hamzah Machang

Selamat Datang pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Hamzah Machang Kelantan
,,,senam aerobik..